На Филолошком факултету "Блаже Конески" у Скопљу, ове године почела је са радом студијска група за српски језик и књижевност. Штампа

На Филолошком факултету Блаже Коневски у Скопљу, ове године почела је са радом студијска група за српски језик и књижевност.Уписана су 24 студента који ће после четворогодишњег школовања стећи диплому  професора српског језика и књижевности.

Део књига за прву генерацију студената на овој студиској групи донирао је Завод за уџбенике и наставна средства  и Институт за српски језик из Београда. До сада се српски језик  као обавезан предмет на овом факултету изучавао само у оквиру катедре за јужнословенске језике.