Установљена франкофонско - словенска књижевна награда „Љубиша Стојановић“. Штампа

По први пут ове године установљена је франкофонско-словенска књижевна награда „Љубиша Стојановић“. Иницијатор ове идеје је Звонко Стојановић, брат Љубише Стојановића, а остварење је омогућио Француски културни центар у Скопљу.

Љубиша Стојановић (1936 Мостар – 2006 Скопље),  био је аутор 40 – так студија, превода и препева. Познат је и као есејиста и интернационални писац. Добитник награде „Љубиша Стојановић“, ове године је истакнути македонски писац проф. др Георги Сталев Поповски.