Састанак Иницијативног одбора за формирање Српског националног већа одржан у просторијама Уједињене српске заједнице у Скопљу. Штампа

Састанак Иницијативног одбора за формирање Српског националног савета, (или већа), одржан је 9. децембра 2006. године у просторијама Уједињене српске заједнице у Скопљу.

Састанку су присуствовали представници готово свих српских асоцијација у Македонији, као и министар саветник амбасаде Србије у Скопљу, Владимир Гајић. У расправи је изнета читава лепеза предлога и мишљења везаних за иницијативу формирања поменутог националног савета, као "заједничког консултатитног, саветодавног и координационог тела".

Формирање тог тела је предвиђено текстом посебне Декларације, усвојене на Скупштини Уједињене српске заједнице одржане 16. априла 2006. године у Скопљу.

Како је закључено на састанку Иницијативног одбора, у раду будућег Српског националног савета требало би креативно и активно да учествују челници свих српских асоцијација у Македонији, као и истакнути научни, културни и други ствараоци српског народа у овој земљи.